Stacijas Bolderāja 2 ceļa būvniecība

2015

Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvniecība (inženiertīklu un dzelzceļa izbūve)