Ceļu būve un uzturēšanaSIA "Roadeks" viens no galvenajiem darbības virzieniem ir ceļu būvniecība. Uzņēmums savas pastāvēšanas laikā ir sekmīgi strādājis ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, bruģēšanas jomā visā Latvijas teritorijā. SIA “Roadeks” ir liela pieredze gan asfaltēšanas, gan grants, gan bruģa seguma ceļu būvniecībā.

Savā darbībā mēs ievērojam starptautiskos un nacionālos standartus, Ceļu specifikācijas un nozari reglamentējošos normatīvos aktus. Lai visas prasības būtu izpildītas, mēs objektos darbu izpildes procesā nodrošinām nepieciešamo kvalitātes kontroli. Liela uzmanība tiek pievērsta apkārtējās vides un darba aizsardzības prasību ievērošanai un nodrošināšanai.

SIA „Roadeks” būtisks darbības virziens ir ceļu uzturēšana ziemas un vasaras periodā. Ceļu uzturēšanas darbus veicam Rīgā un tās apkaimē. Ziemas periodā klientu loku paplašina gan lieli, gan mazi uzņēmumi.