Infrastruktūras attīstība Krievu salā

2012 – 2015

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra - Zilās ielas un Daugavgrīvas ielas rekonstrukcija un jaunu ielu būvniecība