Rīgas ielu uzturēšana

2005 – līdz šim brīdim

Kurzemes rajona ielu ikdienas uzturēšana