A10 Rīga - Ventspils posma pārbūve

2019 - 2020

Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils posma km 13.41 - 19.25 segas pastiprināšana (pārbūve)