Sabiedrība

SIA "Roadeks" ir aktīva sabiedrības šūniņa, kura sadarbojas ar dažādu nozaru uzņēmumiem. Mēs novērtējam savu klientu, sadarbības partneru un piegādātāju ieguldījumu un turpinām pilnveidot savstarpējās attiecības.

Uzņēmums ir sabiedriski aktīvs un atbalsta sporta, kultūras un labdarības pasākumus.
 

 

Saturs © Roadeks 2015 / Izstrāde © SIA BITI 2010