Pakalpojumi

SIA "Roadeks" piedāvā plašu pakalpojumu klāstu - autoceļu, ielu un laukumu būvniecību, bruģēšanas un labiekārtošanas darbus, dažāda apjoma rekonstrukcijas un atjaunošanas darbus, kā arī ceļu uzturēšanu un tehnikas nomu:

Saturs © Roadeks 2015 / Izstrāde © SIA BITI 2010