Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība, remonts un tehniskā apkope

Zeme zem sliežu ceļiem (zemes klātnes un dzelzceļa zemes nodalījuma joslā izbūve);
Inženiertehniskās būves (pārvadi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, komunikāciju kanāli).

Saturs © Roadeks 2015 / Izstrāde © SIA BITI 2010