Ceļu būve

SIA "Roadeks" viens no galvenajiem darbības virzieniem ir ceļu būvniecība. Uzņēmums savas pastāvēšanas laikā ir sekmīgi strādājis ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, bruģēšanas jomā visā Latvijas teritorijā. Liela pieredze ir gan asfaltēšanas, gan grants, gan bruģa seguma ceļu būvniecībā.

Savā darbībā mēs ievērojam starptautiskos un nacionālos standartus, Ceļu specifikācijas un nozari reglamentējošos normatīvos aktus. Lai visas prasības būtu izpildītas, mēs objektos darbu izpildes procesā nodrošinām nepieciešamo kvalitātes kontroli.

Liela uzmanība tiek pievērsta apkārtējas vides un darba aizsardzības prasību ievērošanai un nodrošināšanai.

Saturs © Roadeks 2015 / Izstrāde © SIA BITI 2010