Pļaviņu HES ūdenskrātuves stāvkrasta pakājes nostiprināšana „Daugavkrasti” māju apkaimē, Krustpils pagastā Prižos

Saturs © Roadeks 2015 / Izstrāde © SIA BITI 2010